Žejane

12. 11. 1920. Potpisom Rapalskog ugovora između Kraljevine Italije i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca multietničko područje nekadašnjeg Austrijskog primorja dodijeljeno je Italiji; područje triju sela u sastavu je Općine Podgrad.

6. 4. 1941. Njemačka je napala Jugoslaviju, kasnije ju još napadaju Italija, Mađarska, Rumunjska i Bugarska; teritorij države podijeljen je među Njemačkom, Italijom, Mađarskom, Rumunjskom i Bugarskom.

8. 9. 1943. Kapitulacija Italije.

10. 9. 1943. Wehrmacht je osnovao Operacijsku zonu Jadransko primorje (Operationszone Adriatisches Küstenland) i Predalpsku operacijsku zonu (Operationszone Alpenvorland).

5. 10. 1943. U sklopu vojne operacije Istra (Istrien) njemačka je vojska u trima selima zapalila nekoliko obiteljskih kuća i gospodarskih zgrada.

krajem ožujka 1944. Palež kuća i gospodarskih zgrada u Žejanama i Malim Munama.

5. 5. 1944. Palež Žejana, Velih Muna i Malih Muna u sklopu vojne operacije Braunschweig, u kojoj su gotovo u potpunosti stradale sve obiteljske kuće i gospodarski objekti.

u ljeto 1944. Pripadnici njemačkih vojnih snaga miniraju žejansku crkvu sv. Andrije apostola.

rujan 1944. Osnivanje kažnjeničkog logora Emma (Straflager Emma) u Žejanama i radnog logora u Velim i Malim Munama.

9. 5. 1945. Službeni završetak Drugog svjetskog rata u Europi.

druga polovica 1945. Početak obnove triju sela.

1946. Dobrovoljnim radom mještana Žejana izgrađena je školska zgrada.

1947. Žejane, Vele Mune i Male Mune većim su dijelom obnovljene.

Vele Mune, Male Mune i Žejane u Drugom svjetskom ratu

Začetke organiziranog antifašističkog djelovanja na području triju sela, Velih Muna, Malih Muna i Žejana, moguće je pratiti već od kraja 1941., odnosno početka 1942. U to su vrijeme u Žejanama pristaše Narodnooslobodilačkoga pokreta (NOP), a 1942. u karabinjersku su postaju u Velim Munama privedene četiri osobe pod sumnjom da organizirano djeluju protiv postojeće vlasti. Tijekom svibnja 1943. u Velim je Munama osnovan Narodnooslobodilački odbor (NOO), koji je brojio tri člana. Iste je godine osnovan i u Žejanama, a u njegov su rad bila uključena šestorica mještana. Krajem ljeta, odnosno ujesen iste godine, na području triju sela osnivaju se antifašističke organizacije omladine (USAOH) i žena (AFŽ). Nakon kapitulacije Italije, 8. rujna 1943., lokalno je stanovništvo napalo karabinjersku postaju u Velim Munama i razoružalo posadu. Napad je izvršen malim brojem oružja: jednim mitraljezom, dvjema puškama i s nekoliko bomba dobavljenih iz Račje Vasi i Podgrada. Kapitulacijom Italije tri sela ulaze u sastav Operativne zone Jadransko primorje (Operationszone Adriatisches Küstenland), a početkom listopada 1943. na ovome će se području voditi borbe u sklopu vojne operacije »Istra« (Istrien). Nakon uspjeha listopadske ofenzive, nastojeći zastrašiti stanovništvo kako bi ga spriječilo u pomaganju ili priključivanju partizanskim odredima, koji na području Opatijskog krasa od kraja 1943. imaju sve više uspješnih napada na njemačke posade i na prometne pravce, njemačka vojska organizira niz protupartizanskih operacija. U njima uhićuje i odvodi ili pak ubija nekoliko mještana i mještanki uključenih u rad Narodnooslobodilačkih odbora ili njihovih suradnika, pljačka stanovništvo, pali pojedine obiteljske kuće i gospodarske objekte. Sredinom veljače 1944. u njemačke radne logore odvedeno je 118 muškaraca iz Velih i Malih Muna te Žejana, a u idućim je mjesecima u ovim selima uhićeno i odvedeno više djevojaka.

Jedna od većih akcija, operacija »Braunschweig«, započeta 25. travnja 1944., ostala je na tom području upamćena po dvama događajima. Nakon što je posljednjega dana mjeseca travnja 1944. počinjen zločin u selu Lipa, pet su dana kasnije, 5. svibnja 1944., stradale Vele i Male Mune te Žejane. Stanovništvo triju sela, koja su uoči rata brojila oko 1700 ljudi, prognano je, a njihovi su domovi i gospodarske zgrade opljačkani i spaljeni. Protjerani Munci, Malomunci i Žejanci, među kojima je bilo najviše žena, staraca i djece, privremeno su utočište pronašli u susjednim mjestima: Starod, Račice, Podgrad, Pasjak, Šapjane, Zvoneća, Brešca, Veli Brgud, Mučići, Jušići i drugdje. Prognani stanovnici triju sela vraćali su se iz privremenih prebivališta obrađivati zasađene oranice.

Točan broj spaljenih kuća i gospodarskih objekata u trima selima nije moguće sa sigurnošću utvrditi, s obzirom na to što više povijesnih izvora navodi različite podatke. Stoga nakon 5. svibnja 1944., uključujući palež kuća i gospodarskih zgrada u listopadu 1943. i ožujku 1944., u Velim Munama ukupno je spaljeno najmanje 120 kuća i 100 gospodarskih zgrada, u Malim Munama najmanje 97 kuća i 85 gospodarskih zgrada, a u Žejanama najmanje 86 kuća i 84 gospodarske zgrade. U ljeto 1944. pripadnici njemačkih vojnih snaga minirali su žejansku crkvu sv. Andrije apostola.

Ujesen 1944. njemačke su snage većinom za zarobljenike iz Istre i područja Rijeke u spaljenim Velim i Malim Munama oformile radni logor, dok je u Žejanama organiziran kažnjenički logor »Emma« (Straflager Emma). U žejanskom je logoru pomoćnu radnu snagu sačinjavala nekolicina zarobljenih Žejanaca i mještana iz okolnih sela. Među zarobljenim Žejancima bilo je i djece, od koje je najmlađe u vrijeme uhićenja imalo devet godina.

Već sredinom 1945., nakon kapitulacije Njemačke, stanovnici triju sela počinju obnavljati spaljene domove i štale, pomažući pritom jedni drugima, s nepisanim pravilom da se najprije zbrinu one obitelji u kojima je bilo male djece, a koje su bile bez muških članova.

U to se vrijeme počinju vraćati iz zarobljeništva mještanke i mještani – bivše zatvorenice i zatvorenici radnih i koncentracijskih logora.

Unatoč izrazitu siromaštvu koje je zavladalo u poratnim godinama veći je dio triju sela obnovljen. Početak obnove u selima započeo je već u drugoj polovici 1945., no najveći broj domova i gospodarskih objekata Velih i Malih Muna obnovljen je sljedeće godine. U Žejanama najintenzivnija je obnova bila 1947. Godinu dana ranije dobrovoljnim je radom Žejanaca sagrađena školska zgrada, koja u mjestu dotada nije postojala.

×

Log in

zrspina logoquarantasettezejanekinoateljeobcina dolinaIPD SSIeacea 2015 00550000 hr