Opis projekta Palež u sjećanju (Burnt in memories)

Trajanje projekta: kolovoz 2015. – siječanj 2017.

Projektni partneri: 

 • Znanstveno-raziskovalno središče Koper (vodeći partner)
 • Kulturno izobraževalno društvo PiNA
 • Associazione Quarantasettezeroquattro
 • Udruga „Žejane“
 • Associazione Kinoatelje
 • Občina Dolina / Comune di San Dorligo della Valle
 • Istarsko povijesno društvo – Società storica istriana – Istrsko zgodovinsko društvo

Opis projekta:

Projekt PALEŽ U SJEĆANJU usredotočen je na multietničko pogranično područje između Italije, Slovenije i Hrvatske – Julijsku krajinu (u Drugom svjetskom ratu nazvano Adriatisches Küstenland, tj. Jadransko primorje). To je područje koje je u zadnjih sto godina doživjelo brojne promjene granica i političkih režima. U Drugom svjetskom ratu jednoga je okupatora (Italiju) zamijenio drugi (Njemačka). Premda je regija od 1920. službeno bila dio Italije, hrvatsko je i slovensko stanovništvo razvilo ustanički pokret protiv režima i agitiralo za priključenje „domovini“ – Jugoslaviji – ili, u nekim slučajevima, za autonomiju Julijske krajine. U Drugom je svjetskom ratu došlo do suradnje hrvatskih i slovenskih ustanika s talijanskim, dok je članstvo u Komunističkoj partiji Italije bilo višenacionalno još u međuratnom razdoblju. U vrijeme rata su nacističke i fašističke okupacijske snage spalile brojna sela u Julijskoj krajini. Ona su nositelji simbolizma područja koje je okupator pokušao „izbrisati“; stoga bi, kao i slavni Oradour-sur-Glane, Lidice i Ležáky, morali biti prepoznati kao područja sjećanja. Ti su ratni zločini obično poduzimani kao uzvratne mjere prema civilnom stanovništvu koje je podupiralo pokret otpora, prije svega partizane, odnosno Narodnooslobodilačku borbu. Palež su sela gotovo uvijek pratili pokolji, deportacije, pljačka i drugo nasilje.

Kako bismo probudili sjećanje na te događaje, prikupit ćemo osobna sjećanja o paleži i odgovoru na njih, kao i fotografije sela, a na temelju arhivskih izvora i literature izradit ćemo zemljovid spaljenih sela u Julijskoj krajini.

Na široj razini želimo povećati osviještenost među mlađim naraštajima da je sjećanje na ratna razaranja važan dio njihova lokalna identiteta. Također, treba u duhu međugeneracijskoga poštovanja i želje za spoznajom prekinuti međunacionalne i međukulturne sukobe te kolektivnu krivnju i netrpeljivost u cilju jačanja europskoga kolektivnoga identiteta, kao i poticanja europske integracije naše regije. U toj smo namjeri uključili sudjelovanje nedržavnih organizacija, mjesnih vlasti i zajednica, škola, sveučilišta i medija.

Projektne aktivnosti:

 • osposobljavanje sudionika iz područja usmene povijesti,
 • dokumentarni film koji će biti prikazan u „spaljenim selima“, na televiziji, filmskim festivalima i dr.,
 • putujuća fotografska izložba postavljena u Mačkoljama / Caresani (IT), Šmarjama kod Kopra (SI), Lipi (HR) i Žminju (HR),
 • okrugli stol, odnosno internetski seminar, koji će uživo biti praćen na odabranim europskim sveučilištima,
 • postavljanje spomen-ploča u odabranim „spaljenim selima“ (Mačkoljama, Žejanama, Šmarjama i Mirnu).

REPORT: klik

 

×

Log in

zrspina logoquarantasettezejanekinoateljeobcina dolinaIPD SSIeacea 2015 00550000 hr